Welkom bij De Vergunner

De Vergunner is een studie- en adviesbureau gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden, ondersteunen en het vergunnen van al uw projecten van A tot Z. We focussen ons op omgevingsvergunningen (stedenbouwkundig en milieuluik), bouwgerelateerde verplichtingen, welzijn op het werk en toeristische erkenningen.

Wat kunnen we voor u doen?

Omgevingsvergunning

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van omgevingsvergunningsaanvragen voor zowel het stedenbouwkundige luik, het milieuluik als de kleinhandelsvergunning. Met onze jarenlange ervaring, kunnen we u begeleiden in het volledige proces, ook voor moeilijk te vergunnen projecten zoeken we een oplossing.

Lees Meer

Sloopopvolgingsplan

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning waar gebouwen gesloopt worden, kan een sloopopvolgingsplan verplicht zijn. Dit kunnen we voor u verzorgen. We zijn ook Tracimat erkend deskundige.

Lees Meer

Asbestinventaris

Een asbestinventaris is verplicht in een heel aantal gevallen. Een asbestinventaris is een document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw (dus ook een woning) of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een grondige inspectie ter plaatse.

Lees Meer

EPB/EPC

Een nieuwbouw of verbouwing dient aan de nodige energie-, isolatie- en ventilatie-eisen te voldoen. We kunnen u begeleiden vanaf de start van het project zodat u voldoet aan deze eisen.

Lees Meer

Veiligheidscoördinatie

Heeft u een bouwwerf waar er ten minste 2 aannemers bij betrokken zullen worden dan moet er een gecertificeerd veiligheidscoördinator worden aangesteld.

Lees Meer

Welzijn op het werk

De wetgeving rond welzijn op het werk is zeer uitgebreid. Ons team volgt deze veranderende wetgeving op en kan voor u een inschatting maken of u in orde bent met deze wetgeving. We staan ook klaar om het preventiebeleid en de nodige documenten op te stellen.

Lees Meer

Toeristische erkenning

Om een gebouw te laten erkennen als een toeristische logies, moet deze voldoen aan de basisvoorwaarden en de uitbatingsnormen van het Vlaams logiesdecreet. Onze experts kijken samen met u of er al of niet aanpassingen moeten gebeuren en wat u als ondernemer zelf nog moet doen.

Lees Meer

Administratieve ondersteuning Frankrijk

Wanneer u als Belgische onderneming wenst te werken in Frankrijk, dient u in orde te zijn met de uitgebreide wetgeving. We kunnen u begeleiden in het opmaken van alle nodige documenten, zodat u vlot kan werken in Frankrijk.

Lees Meer

plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Om discussies te voorkomen bij het einde van verhuur/huur of tijdens en achter bouwwerken is een plaatsbeschrijving een nuttig instrument. Onze expert komt bij u om een locatieve of constructieve plaatsbeschrijving op te stellen. Hierbij wordt naast de schriftelijke plaatsbeschrijving een fotoreportage toegevoegd.

Lees Meer

expertise

Expertise

Er zijn of worden bouwwerken uitgevoerd palend aan of grenzend aan uw eigendom én er is schade aan uw eigendom ten gevolge van deze werken. Uw hebt problemen met de aannemer(s), buren, de architect of vergunningverlenende overheid?  Heeft u water-, brand- of stormschade? Verhuurde u een gebouw en er is schade tijdens of na bewoning?

Lees Meer

Waarom kiezen voor ons?

Kennis en ervaring

Professionele begeleiding en ondersteuning

Moeilijke dossiers schrikken ons niet af

Contacteer ons vrijblijvend

    Gelieve het privacybeleid goed te keuren.