Wat moet u weten?

Een omgevingsvergunning is vereist bij een heel aantal stedenbouwkundige handelingen. Denk hierbij aan het bouwen en verbouwen van gebouwen, wijzigingen aanbrengen in bestaande gebouwen, vellen van bomen, wijzigen van het reliëf, functiewijzigingen van een gebouw …

Via het vrijstellingsbesluit zijn er echter een heel aantal stedenbouwkundige handelingen vrijgesteld van vergunningsplicht. Andere handelingen dienen enkel gemeld te worden.

We kijken samen met u wat er mogelijk is en welke stappen noodzakelijk zijn om uw project te vergunnen. Ook indien uw project in eerste instantie moeilijk vergunbaar lijkt (zonevreemd, …), zoeken we voor u in detail uit, op welke manier het mogelijks toch vergund kan worden.

Zonevreemd

Je hebt als particulier uw droomproject gekocht “een hoevetje”, maar wil daar nu wijzigingen (bouwen, verbouwen, herbouwen, toerisme, …) uitvoeren. Je zit zonevreemd en dient zich te houden aan specifieke wetgeving. Wij kunnen je hierbij ondersteunen en begeleiden zodat je droomproject geen nachtmerrie wordt.

Je bent een ondernemer en zit niet in het gepaste planningsgebied. Wat kan en wat mag? Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen je graag verder.