Asbestinventaris

Een asbestinventaris is een document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een grondige inspectie ter plaatse. Er zijn 2 soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve.

Alle eigenaars van woningen, gebouwd vóór 2001, zullen verplicht worden een niet-destructieve asbestinventaris te bezitten tegen voorlopig 2034. Ook is elke werkgever verplicht een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen, waar hij zijn personeel tewerkstelt om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren dus ook woningen bij particulieren..

Deze asbestinventaris zorgt ervoor dat de asbesthoudende materialen op een veilige en selectieve manier kunnen worden weggenomen, alvorens de andere sloopwerken aan te vatten. De werknemers worden dus niet ongewild in aanraking gebracht met asbest. Tevens komt zo het asbest niet bij of in het sloopafval terecht.

Destructieve asbestinventaris

Een destructieve asbestinventaris is verplicht bij het opstellen van een sloopopvolgingsplan. Een destructieve asbestinventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen in een gebouw of de werkzone.

Als er onderhouds- of renovatiewerken moeten gebeuren of wanneer er gesloopt wordt, moet er een destructieve asbestinventaris opgemaakt worden. Hierin worden alle asbesthoudende materialen, die aanwezig zijn in het gebouw, beschreven. Dit zijn de rechtstreeks zichtbare materialen, maar ook de ingesloten materialen, die tijdens de werken bloot komen te liggen.

Niet-destructieve asbestinventaris

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks, zichtbare asbestbronnen, die een risico kunnen vormen in het dagelijks gebruik van het gebouw. Het verschil met de destructieve is dus dat er nooit wanden of vloeren worden beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.