EPB

Alle gebouwen, die gekoeld of verwarmd worden in Vlaanderen en waarvoor een omgevingsvergunning of melding wordt aangevraagd moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.

De eisen waaraan de gebouwen moeten voldoen, hangen af van de bestemming van het gebouw, de aarde van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie…) en het jaar van de aanvraag van de omgevingsvergunning of melding. De eisen waaraan moet voldaan worden, verstrengen tot 2021. Tegen die tijd zal er “bijna-energieneutraal” gebouwd worden.

Als erkend EPB-verslaggever berekenen en formuleren we u verschillende oplossingen om te komen tot het meest energie- en kosten-efficiëntste ontwerp. Dit wordt gedaan in samenspraak met de aangestelde architect en/of bouwheer.

EPC

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend.

De EPC-waarde hangt af van hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, welke beglazing er geplaatst werd, welke installaties er aanwezig zijn voor ventilatie, verwarming, koeling, warm water, eventueel de verlichting en de hernieuwbare energie.

Wij komen ter plaatse om, samen met u, de EPC-waarde van het gebouw te berekenen.