Preventiebeleid

Elke werkgever is verplicht om in zijn onderneming een beleid te voeren dat tot doel heeft het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Hoe uitgebreid dit beleid moet zijn, hangt af van de activiteiten en de complexiteit van de organisatie van de inrichting.

Naast de wettelijke verplichting om een preventiebeleid op te stellen, biedt een goed uitgewerkt preventiebeleid tal van voordelen. Een goed preventiebeleid zorgt bijvoorbeeld voor minder ongevallen, wat zorgt voor een grotere productiviteit, wat op zijn beurt weer zorgt voor een economisch voordeel! Daarnaast kan een uitgewerkt beleid rond welzijn op het werk zorgen voor een aangename sfeer voor de werknemers. Dit draagt bij tot de uitstraling en imago van het bedrijf.

Samen met u, als werkgever, ondersteunen we u in het uitwerken van een volwaardig preventiebeleid.