Het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het milieuluik van de omgevingsaanvraag dient steeds gelijktijdig met het stedenbouwkundig luik ingediend te worden.

Het milieuvergunningsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten(VLAREM) bepalen de indeling van de exploitaties in 3 klassen. Inrichtingen van klasse 1 en 2 zijn vergunningsplichtig en brengen de grootste risico’s of hinder met zich mee. De inrichtingen of activiteiten van klasse 3 zijn enkel meldingsplichtig. Een heel aantal inrichtingen en activiteiten zijn niet-ingedeeld.

Wij stellen samen met u, naar aanleiding van een nieuwe inrichting, een uitbreiding, een overname, een hernieuwing of een regularisatie van de milieuvergunning, de omgevingsvergunningsaanvraag op voor uw exploitatie.