Sloopopvolgingsplan

Sinds 24 augustus 2018 is een sloopopvolgingsplan verplicht toe te voegen bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor sloop- of ontmantelingswerken van:

• niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume groter dan 1.000 m³
• residentiële gebouwen met een bouwvolume groter dan 5.000 m³
• infrastructuurwerken met een volume van meer dan 250 m³

Het sloopopvolgingsplan zorgt voor een inventarisatie van de verschillende afvalstoffen die voortkomen uit de sloop. In eerste instantie is het belangrijk om de aanwezige gevaarlijke en niet- gevaarlijke afvalstoffen zo correct mogelijk te identificeren, kwalificeren en kwantificeren.

Sloopbeheer

In een verdere stap kan er vrijwillig gekozen worden voor sloopbeheer via een erkend sloopbeheerorganisatie (Tracimat). Hierdoor kan het sloopafval aanzien worden als puin met laagmilieurisico-profiel (LRMP). Dit zorgt voor een goedkopere verwerking tot herbruikbare grondstoffen in allerhande toepassingen. Wij zijn erkend door de sloopbeheersorganisatie Tracimat als deskundige inzake bouwwerken én infrastructuur.

Daarnaast kunnen we u ook bijstaan in de opmaak van de bestekken, de bijhorende offerte-evaluatie en de opvolging van de (sloop)werken.