Sinds 1 januari 2018 is de éénmaking van aanvraagprocedures voor bouw- en milieuvergunningen een feit. Dit zorgde voor een grondige hervorming voor de vergunningsprocedures en geldt voor zowel ondernemers als particulieren. Er dient nog slechts één procedure doorlopen te worden, met name de omgevingsvergunning. Dit gebeurt volledig digitaal via het omgevingsloket. Ook de verkavelingsvergunning, kleinhandelsvergunning en vergunning voor vegetatiewijziging volgt dezelfde procedure.

Stedenbouwkundig Luik

Meer info

Milieuluik

Meer info

Kleinhandels activiteiten

Meer info